Opinió al Viu Vilanova. Primavera 2014

Opinió al Viu Vilanova – Número 28

El nostre poble ha estat l’únic de la comarca que en la dècada del 2003 al 2013 ha més que doblat la seva població, és a dir, que hem viscut un increment de vilanovins en un percentatge superior al 100%.

Aquest fort creixement demogràfic ha condicionat a desenvolupar una sèrie de serveis i equipaments que d’altra manera mai s’haguessin plantejat o, com a mínim, no a la velocitat que s’ha fet. Aquesta innegable “revolució” que ha viscut el nostre poble i que ha liderat UNITAT per Vilanova des del govern de l’Ajuntament, ha coincidit en el temps – des del 2007- amb la crisi econòmica més dura i intensa que ha viscut el país des de temps immemorials. Evidentment que aquesta nova conjuntura econòmica i social ha tingut una forta repercussió en els recursos públics municipals, i s’han passat – i es continuen passant- temps difícils, com malauradament moltes famílies, però no per això hem perdut la il·lusió.

Il·lusió en fer de Vilanova un poble millor, afrontant les dificultats hi havia que hi ha i que hi haurà. Il·lusió per resoldre temes històrics i plantejant nous reptes. Il·lusió per mantenir i millorar els serveis generals. Per això s’ha treballat per reduir l’endeutament fins a l’actual 66% (molt per sota del 110 que és el topall legal). Per això es desenvolupen projectes per incrementar la cohesió social (Pla local d’ocupació, posada en valor d’elements històrics, entre molts d’altres). Es continuen fent actuacions de millora de la zona esportiva (marquesina, Skate, etc). es continuen fent actuacions de millora de jardineria i la vialitat. (enguany s’ha replantat vegetació per valor de 12.000 €, s’ha arreglat el clavegueram del carrer Cèllecs, etc).

És amb il·lusió que s’han fet els treballs del Barri Rodes per deixar la feina feta i que siguin els veïns els que puguin decidir en comptes de restar atrapats en una situació quina resolució no estava a les seves mans. I tants i tants altres exemples de feina feta i de noves idees i de feina per fer que només es poden abordar amb un únic sentiment que vagi per endavant: la il·lusió.

 

Opinió al ViuVilanova. Hivern 2013

Opinió al Viu Vilanova – Número 27

Imaginar, arriscar, proposar, comprometre, escoltar, empènyer, encoratjar, treballar, lluitar, acceptar, construir,

Tornar a imaginar, a arriscar, a proposar, a comprometre…..

Aquest, creiem, que hauria de ser el vocabulari de butxaca de qualsevol persona que es presti al servei públic. Probablement el desitjable seria poder afegir a aquesta llista altre expressions com: perfecte, infalible, inigualment, inqüestionable

però segurament aquestes són més pròpies de la providència. Els que arrosseguem tants defectes com qualsevol altre ciutadà i no aspirem a altra cosa qua a servir la nostra comunitat amb la millor de les voluntats però conscients que ens podem equivocar i, per tant, lluitem cada dia per a fer-ho el mínim possible, gosem afirmar que, en conjunt, i malgrat les moltes dificultats socials, la Vilanova del 2013 que ara s’acaba és millor que la del 2012, i treballarem i no defallirem, per tal que la del 2014 sigui encara un xic millor.

Us desitgem que passeu unes bones festes, i sobretot, que tingueu un pròsper 2014!

Opinió ViuVilanova. Estiu 2013

Opinió al Viu Vilanova – Número 26

És molt evident que de l’anàlisi de l’actual situació del país només se’n pot extreure que estem davant d’una conjuntura dolenta i molt complexa i que hi ha situacions personals i familiars extraordinàriament difícils i preocupants. Dit això, també és bo fer menció de les coses que funcionen (que algunes n’hi ha).

Entrant en el detall comprovem que, com a primer i indiscutible element positiu des de l’òptica local, el desenvolupament definitiu del sector industrial Masferrer, amb la nova activitat de desballestament de vehicles generarà un centenar de llocs de treball en el primer any i s’espera que un centenar més en el segon. En virtut de l’acord signat amb l’Ajuntament l’empresa ha de recórrer a la Borsa d’Ocupació Local per cobrir les seves necessitats, i en conseqüència s’espera que l’índex d’atur a Vilanova baixi al 10% – o fins hi tot per sota- els anys 2014 i 2015.

Seguidament, el bon estat de l’economia pública municipal, és a dir, l’Ajuntament, ha permès en aquests moments tirar amb un Pla Local d’Ocupació que dona feina per tres mesos fins a 14 persones. També aquesta bona estabilitat econòmica permet que l’Ajuntament estigui pagant als seus proveïdors a 30 dies, com estableix la norma legal, i amb els efectes positius que això representa per a les empreses col·laboradores.

A Vilanova doncs, malgrat la disminució dels recursos, es mantenen els serveis municipals encara que algun d’ells s’hagi hagut d’ajustar cercant major eficiència. Així, també es poden realitzar inversions públiques com l’actuació al camí d’accés a Can Bosc, la millora de la xarxa de pluvials a Can Nadal o la substitució de la tarima de fusta a la Plaça dels Països Catalans, per citar algunes de les darreres actuacions i tantes altres que s’aniran executant en els propers dos anys.

Acabem el text d’aquest espai d’opinió amb l’ànim de reforçar la idea que si bé moltes coses van malament no són totes, i amb l’esforç individual i col·lectiu, aquest nostre país té possibilitats de recuperar posicions perdudes en el terreny econòmic i de la credibilitat democràtica.

Opinió al ViuVilanova. Primavera 2013

Opinió al Viu Vilanova – Número 25

El proper mes de juny es compliran els deu anys que UNITAT per Vilanova té la responsabilitat del govern local. En aquesta darrera dècada Vilanova ha crescut molt perquè així ho preveia el planejament urbanístic vigent, i per tant, la nostra feina s’ha centrat en generar els nous serveis i cercar els recursos adients que una població emergent i en ple desenvolupament necessita i reclama.

Des de la zona esportiva municipal fins a la biblioteca Contravent, passant per les escoles bressol, les d’infantil i primària i l’institut, la Plaça dels Països Catalans, la pista poliesportiva coberta, el bosc de les Escoles, la Ronda Verda o la passera de Can Farigola, entre moltes altres, han estat noves inversions i nous serveis per al ciutadà.

Aquestes actuacions han requerit esforços econòmics importants per a una població que es preparava per fer un salt qualitatiu i quantitatiu enorme mentre encara, però, no tenia els 5.000 habitants. I certament, aquests esforços econòmics van generar algunes dificultats que es van veure agreujades per la caiguda sobtada dels ingressos com a conseqüència directa de la crisi econòmica.

Just ara fa un any i en aquest mateix espai (butlletí Viu Vilanova núm. 22) explicàvem que s’havia sol·licitat a la Generalitat un Pla de Sanejament, això és, una tutela financera a la que els ajuntaments han de recòrrer quan determinats indicadors econòmics reflecteixen valors negatius (estalvi net i romanent de tresoreria) o excés d’endeutament.

El Pla té un període d’aplicació de quatre anys i s’entén que al finalitzar aquest període la situació s’ha d’haver corregit. En el nostre cas, el de Vilanova, cal dir que malgrat que encara no s’hagi complert ni la meitat del termini, l’Ajuntament ja ha pogut demanar al Departament de Política Financera la sortida del Pla, sense comptabilitzar cap ingrés extraordinari, perquè els valors dels indicadors de referència ja s’han reestablert i han recuperat el seu sentit positiu.

Opinió al ViuVilanova. Hivern 2012

Opinió al Viu Vilanova – Número 24

Exercir l’acció de govern intentant ser just en el repartiment dels recursos, intentat ser curós amb les formes, procurant regular sense entrar en excés en la llibertat dels ciutadans i intentar que aquests puguin formar part de les decisions que els afecten, és, evidentment, difícil; i a més pretendre que les decisions complaguin a tothom ja és una quimera. Cal, doncs, amb modèstia, aproximar-te el màxim a la realitat de la teva societat i prestar aquells serveis que per aquell moment necessita recordant el passat i sense oblidar que les teves decisions tindran una repercussió en el futur.

A aquesta complexitat cal afegir, en el cas del present que ens ocupa, que hi ha moltes, massa, persones i famílies que estan passant situacions extraordinàriament difícils i que com a gestor no tens les eines necessàries per ajudar a combatre aquesta nova conjuntura.

Cap ajuntament no disposa dels diners, ni de la capacitat legislativa, ni dels recursos humans, ni de béns immobles, ni de cap altra eina ni mecanisme que de forma prou complerta permeti atacar amb rigor els nous problemes de la societat.

Però aquestes realitats no ens fan perdre l’esperança ni la il·lusió ni la imaginació.

Per això des del govern municipal, UNITAT per Vilanova, continuem treballant per ampliar la cobertura dels serveis socials, continuem treballant al costat dels serveis educatius o dels serveis esportius o culturals; continuem treballant per dinamitzar el sòl industrial del nostre poble; continuem treballant perquè els barris puguin millorar; perquè millori el nostre entorn i medi ambient i perquè les persones puguem gaudir dels espais i serveis públics.

Malgrat tot, cal continuar treballant perquè Vilanova sigui un referent – com ja és – de qualitat de vida.

Aprofitem també aquest espai per desitjar-vos que passeu el millor possible les festes, i sobretot, sobretot, que el nou any us sigui millor que el que ara deixarem.

Feliç 2013

Us de cookies

Unitat empra cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència de navegació. En continuar navegant entenem que dóna consentiment a la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies