Assemblea

L’Assemblea és l’òrgan sobirà d’UNITAT. Es reuneix periòdicament i en formen part tots els simpatitzants i afiliats del partit.

UNITAT és un partit obert, sense “famílies” ni rivalitats, fet que provoca que l’assemblea, a part de tractar els assumptes de caire orgànic, com l’aprovació dels pressupostos o la ratificació dels membres de la junta de govern, sigui un lloc de debat de diversos aspectes del poble, tots enfocats amb un esperit crític constructiu, per fer de Vilanova cada cop un poble millor.

Assemblea

Assemblea Gener 2011