Transparència

TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA

Els ingressos d’UNITAT provenen de:

 • Les subvencions públiques que rebem de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès per desenvolupar la nostra tasca política.

En compliment de la legislació vigent us mostrem els ingressos públics dels darrers anys:

 • Any 2015: 3.538,20 €
 • Any 2016: 3.900,00 €
 • Any 2017: 3.900,00 €
 • Any 2018: 3.900,00 €
  • Les quotes que paguen anualment els militants.
 • La venda de tiquets de l’arrossada.

 

Donacions privades de particulars i empreses:

– Any 2017: 0,00 €

– Any 2018: 0,00 €


Les despeses corresponen, principalment, a:

  • DIARI D’UNITAT

 

  • Despesses organització TIÓ SOLIDARI

 

  • Despesses organització ARROSSADA POPULAR

 

  • Ofrena floral de la Diada de Catalunya.

 

 • Comissions bancàries.

UNITAT no té despeses de personal ni de lloguer d’oficines, locals comercials, habitatges o terrenys.


Patrimoni:  UNITAT no té patrimoni de cap tipologia (ni terrenys, ni habitatges o locals comercials en propietat, ni vehicles ni equips informàtics).